Ako funguje poistenie pre cudzincov?

by spravca

Práva cudzincov na Slovensku sa líšia najmä podľa toho, aký pobyt na Slovensku majú. Existuje trvalý pobyt, tolerovaný či prechodný, z ktorých vyplývajú rozličné práva a povinnosti. Ak máte vo svojom okolí cudzincov, ktorí potrebujú poradiť práve s právami a povinnosťami na našom území, bude osožné, ak im poviete viac o poistení pre cudzincov.

Cudzinci s trvalým či prechodným pobytom

Najvýhodnejšie podmienky na uplatnenie svojich práv a povinností majú cudzinci s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Medzi práva cudzincov na Slovensku, ktorí dostali na trvalý pobyt, patrí aj nárok na zdravotné poistenie. To isté platí aj pre tých, ktorí na Slovensku majú zriadený len prechodný pobyt, no sú tu zamestnaní.

Potrebné je len to, aby doklad o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky predložili zdravotnej poisťovni. Cudzinec, ktorý sa uchádza o zdravotné poistenie, je povinný tak urobiť najneskôr do troch dní od obdržania dokladu o pobyte na Slovensku.

Cudzinci ekonomicky aktívni na Slovensku

Ak u nás cudzinci pracujú, o poplatky zdravotnej poisťovni sa starať nemusia. Automaticky to za nich robí zamestnávateľ. Cudzinec je len povinný o tom informovať svoju vlastnú zdravotnú poisťovňu v krajine, z ktorej pochádza. Po návrate do svojej vlasti si so sebou zoberie formulár zo slovenskej poisťovne, na základe ktorého mu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť aj doma.

Cudzinec má nárok na poistenie aj v tom prípade, ak pracuje na Slovensku, ale jeho  zamestnávateľom je zahraničná firma. Bonusom je, že poistená môže byť aj jeho rodina. Ak je cudzinec športovec, tréner športovca alebo diplomat, potom to platí rovnako.

Tak isto je to aj v prípade, ak je cudzinec, ktorý je na Slovensku ekonomicky aktívny, živnostníkom. Veľkou výhodou a odbremenením je to, že prihlásenie sa do zdravotnej poisťovne vybaví rovno na živnostenskom úrade a do pobočky zdravotnej poisťovne nemusí ani vkročiť. Ak si však sám chce splniť svoju povinnosť voči zdravotnej poisťovni, vtedy bude potrebovať na pobočke predložiť zápis do obchodného registra alebo fotokópiu živnostenského listu.

Cudzinci na dôchodku a študenti vysokých škôl

Ak je cudzinec dôchodca, odpadá mu podmienka byť ekonomicky činnou osobou. Stačí, ak  bude mať u nás trvalý pobyt. Študenti vysokých škôl zo zahraničia nadobúdajú na území Slovenskej republiky nárok na zdravotné poistenie začatím školského roka.

Iné je to v prípade, ak na územie Slovenskej republiky chce cudzinec pricestovať len na krátky čas. V takom prípade je ideálne uzatvoriť komerčné životné poistenie liečebných nákladov.

Špecifické prípady poistencov

Zdravotné poistenie patrí aj osobe, ktorej bol na území Slovenskej republiky udelený azyl. Stať sa môže aj to, že na základe rozhodnutia súdu bude do zariadenia sociálnych služieb umiestnený maloletý cudzinec. Aj na tento prípad mysleli tvorcovia zdravotných poistení.

Nezabúda sa ani na tých cudzincov, ktorí boli na Slovensku zaistení na základe vydania rozhodnutia o vzatí do väzby, a teda nastúpili do výkonu odňatia slobody na území Slovenskej republiky. Ak sa niektorá z vyššie vymenovaných podmienok zruší, nárok na zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky cudzincovi automaticky zaniká.

Národnosť nehrá žiadnu rolu, čo sa ceny zdravotného poistenia týka. Či je cudzinec občan štátu prislúchajúceho do Európskej únie alebo má inú štátnu príslušnosť, cena verejného zdravotného poistenia sa prakticky nemení.

Poistenie, ktoré vás srdečne víta

Jednou z takých možností je poistka pre cudzincov, ktorá je charakterizovaná ako komerčné zdravotné poistenie a je určená cudzím štátnym príslušníkom. Čo je výhodou takéhoto poistenia? Popri štandardnej zdravotnej starostlivosti garantuje aj poistenie individuálnych liečebných nákladov akútnej zdravotnej starostlivosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v priestore Schengenu. Takéto poistenie si môžu cudzinci takpovediac “vyskladať”.

Jednou z rizikových skupín ľudí, ktorú je v mnohých prípadoch komplikované poistiť, je skupina žiadateľov o poistenie, ktorých zdravotný stav nie je ideálny. Ani horší zdravotný stav však nemusí robiť pri hľadaní správnej poisťovne problém. To isté platí aj pre tehotné ženy. Veľkou výhodou, ktorá z komerčného zdravotného poistenia vyplýva, je možné zahrnutie vakcinácie. Cudzinci sa tak nemusia obávať, že by im nejaká zložka zdravotnej starostlivosti chýbala.

Na to, aby úrady schválili cudzincom pobyt na Slovensku, potrebujú Potvrdenie o zdravotnom poistení. Získať ho je hračka, cudzinci ho totiž získavajú automaticky s poistením  pre cudzincov.

Balíky poistenia

S individuálnym zdravotným poistením pre cudzincov môžu príslušníci iných štátov získať okrem iného aj poistenie nákladov počas tehotenstva. Započítané sú k tomu aj náklady počas pôrodu a náklady týkajúce sa popôrodnej starostlivosti o matku a novorodenca.

V rámci poistenia pre cudzincov sa dá poistiť aj preventívna zdravotná starostlivosť, preventívne stomatologické vyšetrenie a poisťovňa rovnako akceptuje a platí aj vtedy, ak cudzinec trpí chronickou chorobou. Lieky na predpis do takéhoto poistenia pre cudzincov patria tiež, rovnako pokrýva aj náklady na kremáciu, ak sa, nebodaj, vyplní ten najhorší životný scenár.

You may also like