Európska únia – členovia

by spravca
0 comment

Na začiatku vzniku Európskej únie bola myšlienka mieru, jednoty a spolupráce. Za touto myšlienkou jednotnej Európy stál najmä francúzsky politik Robert Schuman a aj tieto jeho snahy viedli k vzniku Európskej únie v roku 1957. Zakladajúcimi členmi boli Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko. Dnes má Európska únia, do ktorej od 1.mája 2004 patrí aj Slovensko, spolu 28 členov. Ktoré štáty k nej patria a kedy vstúpili do Európskej únie?

Ako sa rozrastala Európska únia

Ako už bolo uvedené, podoba Európskej únie nebola vždy taká, ako dnes. Na začiatku stálo 6 štátov a europska unia staty ďalej prijímala do členstva postupne. Takto pribúdali jej členovia:

  • Rok 1957. Znamenal založenie Európskej únie a jej prvými členmi sa stali Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko.
  • Rok 1973. Členmi únie sa stali Dánsko, Írsko a Veľká Británia.
  • Rok 1981. Ďalším členom Európskej únie sa ako jediná stala krajina Grécko. Bola symbolickým desiatym členom.
  • Rok 1986. Europska unia sa rozrástla o Pyrenejský polostrov, konkrétne o Španielsko a Portugalsko.
  • Rok 1995. Tento rok bol rokom vstupu do Európskej únie pre severské štáty Fínsko a Švédsko a zároveň pre našich západných susedov – Rakúsko.
  • Rok 2004. Nasledovala takmer desaťročná pauza od posledného prijatia členov do EÚ, no oplatilo sa čakať. Od tohto dátumu totiž aj Slovensko v europskej unii má svoje stále miesto. Okrem našej krajiny sa za štáty europskej únie od roku 2004 označujú aj Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Estónsko, Česko a Cyprus. To znamená, že v roku 2004 sa Európska únia rozšírila až o desať štátov, čo znamenalo jej najväčšie rozšírenie vôbec.
  • Rok 2007. Do EÚ bolo prijaté Rumunsko a Bulharsko.
  • Rok 2013. Posledné rozširovanie Európskej únie sa uskutočnilo v júli roku 2013, kedy Chorvatsko europska unia prijala za svojho zatiaľ posledného člena.

Pod pojmom Európska únia členovia si teda v súčasnosti predstavíme týchto 28 štátov v abecednom poradí: Belgicko, Bulharsko, Cyprus,  Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Veľká Británia), Španielsko, Švédsko a Taliansko.

 

FOTO: underworld / Dollar Photo Club

 

 

 

 

You may also like