Európska únia – história

by spravca
0 comment

Ako vznikla Európska únia, ktorej členom je od 1. mája 2004 i Slovensko? Z nasledujúcich riadkov sa dozviete, aké boli základné a prelomové momenty v histórii Európskej únie a čo predchádzalo jej vzniku.

Pred vznikom Európskej únie

Vzniku Európskej únie predchádzala myšlienka. Išlo o myšlienku zjednotenej Európy, jej hospodársku, ekonomickú, či politickú spoluprácu, no najmä myšlienku zachovania mierového stavu po druhej svetovej vojne. Autorom týchto myšlienok bol Robert Schuman, francúzsky politik a tvorca Schumanovho plánu. Podľa tohto plánu mali európske krajiny hospodársky spolupracovať a tak zabrániť vzniku ďalšej vojny. A práve Schumanov plán prispel k vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1950, ktoré pokladáme za predchodcu súčasnej únie. Členmi ESUO sa stali Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko.

Dôležité momenty z histórie Európskej únie

Europska unia historia priniesla množstvo dôležitých momentov. No k tým, ktoré mali významný vplyv na podobu únie a dnešnej Európy, patria tieto:

 • Rok 1957. Boli podpísané Rímske zmluvy, na základe ktorých vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu /EHS, Euroatom/. Cieľom EHS bola colná únia, ktorá by znamenala spoločné clo, spoločný trh a voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu v rámci členských štátov.
 • Rok 1967. Vzniklo Európske spoločenstvo, ktoré znamenalo čoraz silnejšie hospodárske a politické putá členských krajín.
 • Rok 1974. V tomto roku oficiálne vznikla európska rada.
 • Rok 1979. Prvý krát sú volení členovia Európskeho parlamentu občanmi EÚ v priamych voľbách.
 • Rok 1987. Do platnosti vstúpil Jednotný európsky akt, ktorý upravoval a dopĺňal Rímske zmluvy. Hovorí najmä o realizácii vnútorného trhu najneskôr do roku 1992.
 • Rok 1992. Podpísaná Maastrichtská zmluva alebo Zmluva o Európskej únii znamená tiež najrozsiahlejšiu reformu Rímskych zmlúv. Okrem hospodárskej a politickej spolupráce zahŕňa aj spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Europska unia vznik teda oficiálne datuje na rok 1992.
 • Rok 1995. V Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Francúzsku, Portugalsku a Španielsku prvýkrát podpísaná Schengenská dohoda o voľnom pohybe osôb.
 • Rok 1997. Podpísaná Amsterdamská zmluva, významné reformy inštitúcií EÚ.
 • Rok 2002. Spoločná menová únia, zavedenie eurobankoviek a euromincí.
 • Rok 2004. 25 členských krajín podpísalo Zmluvu o ústave pre Európu.
 • Rok 2007. Podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá upravuje predchádzajúce zmluvy o EÚ. Vstúpila do platnosti v roku 2009 po ratifikácii všetkými členskými krajinami.

História Európskej únie bola skutočne bohatá a inšpiratívna. Obdobu EÚ nájdeme napríklad v Afrike, kde inšpirovaná práve Európskou úniou vznikla Africká únia fungujúca na podobných princípoch a združujúca 54 štátov.

You may also like