Európska únia – štáty

by spravca

Členské štáty Európskej únie majú spolu vyše 500 miliónov obyvateľov a celkovú rozlohu 4 382 217 km2. A tak môžeme Európsku úniu považovať za tretiu najväčšiu populáciu sveta. Symbolmi únie, spoločnými pre všetky členské štáty, sú: modrá vlajka so žltými hviezdami, hymna – Beethovenova Ód na radosť a heslo „Zjednotení v rozmanitosti“. Symbolom je aj spoločná mena – Euro, ktorú však prijali len niektorí členovia EÚ.

2014_004

Charakteristika štátov v EÚ

Toto sú členské štáty v európskej únii zoradené v abecednom poradí a ich stručná charakteristika z hľadiska EÚ:

 1. Je jedným zo zakladateľských štátov EÚ a členom je už od roku 1957. Belgickou menou je euro a je to štát Schengenského priestoru. Hlavným mestom je Brusel.
 2. Jeden z posledných členských štátov, ktorý do EÚ vstúpil v roku 2007. V Bulharsku je menou bulharský lev a nie je štátom Schengenského priestoru. Hlavné mesto je Sofia.
 3. Česko. Spolu so Slovenskom je členom EÚ od roku 2004. Českou menou je česká koruna a štát podpísal Schengenskú dohodu. Hlavné mesto je Praha.
 4. Chorvátsko. Najmladší člen EÚ, ktorý bol prijatý v júli roku 2013. V Chorvátsku sa zatiaľ platí kunou a nie je ani členom Schengenu. Hlavné mesto – Záhreb.
 5. V EÚ je od roku 2008. Cyprus je členom eurozóny, no nie je členom Schengenu. Hlavným mestom Cypru je Nikózia.
 6. Dánsko. V Dánsku, ktoré je členom Schengenského priestoru, sa platí dánskou korunou. Je členom EÚ už od roku 1973 a hlavným mestom krajiny je Kodaň.
 7. Estónsko. Pobaltská krajina s hlavným mestom Tallinn prijala menu euro a je tiež členom Schengenu. V únii je od roku 2004.
 8. Fínsko. Vo Fínsku sa platí eurom a je tiež členom Schengenu. Hlavným mestom sú Helsinky. Fínsko je v EÚ od roku 1995.
 9. Francúzsko. Taktiež zakladateľská krajina, a je teda členom EÚ už od roku 1957. Francúzsko je členom eurozóny i Schengenu. Hlavné mesto – Paríž.
 10. Grécko. Hlavným mesto Grécka sú Atény. Krajina je členom EÚ od roku 1981. Platí tu euro a tiež Schengenská dohoda.
 11. Je v EÚ ako jeden zo spoluzakladateľov od roku 1957. V krajine s hlavným mestom Amsterdam sa platí eurom a je tiež členom Schengenského priestoru.
 12. Írsko. Hlavným mestom Írska je Dublin. V Írsku sa platí eurom, no krajina nie je členom Schengenského priestoru. Do EÚ vstúpila v roku 1973.
 13. V EÚ od roku 2004. Hlavné mesto je Vilnius, platí sa litovským litasom a krajina je v Schengenskom priestore.
 14. Lotyšsko. Vstúpilo spolu s Litvou do EÚ v máji 2004. V Lotyšsku sa platí eurom a je tiež členom Schengenu. Hlavným mesto je Riga.
 15. Člen eurozóny a Schengenu je v EÚ od roku 1957 ako jeden zo spoluzakladateľov. Hlavným mestom krajiny je Luxemburg.
 16. Maďarsko. Náš južný sused vstúpil do EÚ taktiež v roku 2004. V Maďarsku je platnou menou forint a krajina je členom Schengenu. Hlavné mesto – Budapešť.
 17. Rozlohou najmenší štát únie je jej členom od roku 2004. Hlavným mestom je Valletta. V krajine platí euro a je tiež členom Schengenu.
 18. Ako spoluzakladateľ je v EÚ od roku 1957. Krajina je členom eurozóny od roku 1999 a je tiež členom Schengenu. Hlavné mesto je Berlín.
 19. Poľsko. Je členským štátom Európskej únie od roku 2004. Poľskou menou je zlotý a štát je členom Schengenského priestoru. Hlavné mesto je Varšava.
 20. Je členom Schengenu i eurozóny a v EÚ je od roku 1986. Hlavné mesto – Lisabon.
 21. Rakúsko. Hlavné mesto – Viedeň. Krajina je v únii od roku 1995. Platí tu euro a Rakúsko je členom Schengenského priestoru.
 22. Ako jeden z posledných štátov je členom v EÚ od roku 2007. Krajina s hlavným mestom Bukurešť nie je členom Schengenského priestoru a jej menou je lei.
 23. Vstúpilo do EÚ 1. mája 2004. Euro bolo na Slovensku prijaté 1.1. 2009. Slovensko je tiež členom Schengenského priestoru, a to od roku 2007. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Je sídlom prezidenta, vlády, parlamentu, ministerstiev, veľvyslanectiev, štátnych úradov, univerzít, ale i neziskových organizácií a občianskych združení ako Únia materských centier, Únia nevidiacich a slabozrakých (únia nevidiacich), Únia žien Slovenska… a mnohých ďalších. Tieto únie realizujú rôzne projekty práve s finančnou podporou EÚ.
 24. Je členom únie od roku 2004, je tiež členom eurozóny i Schengenu. Hlavným mestom je Ľubľana.
 25. Španielsko. V Španielsku, ktoré je členom EÚ od roku 1986, platí euro. Krajina s hlavným mestom Madrid je tiež členom Schengenu.
 26. Spojené kráľovstvo. Do EÚ vstúpilo v roku 1973. V krajine s hlavným mestom Londýn sa platí britskou librou. Je členom Schengenu.
 27. Švédsko. Euro zatiaľ neprijalo a platnou menou je tu švédska koruna. Krajina je členom Schengenského priestoru. Do EÚ vstúpila v roku 1995. Hlavné mesto – Štokholm.
 28. Spoluzakladateľská krajina je v EÚ od roku 1957. Platí tu euro a je tiež členom Schengenu. Hlavné mesto je Rím.

 

 FOTO: Kumbabali + IckeT + massimo_g / Dollar Photo Club

You may also like