Vstup Slovenska do Európskej únie

by spravca

Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája v roku 2004. V Rade Európskej únie má 7 hlasov, do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov. Slovensko je súčasťou Schengenu a od roku 2009 aj eurozóny. Slovensko bolo spočiatku v 90. rokoch, behom vlády Vladimíra Mečiara, v približovaní k Európskej únií skôr na „vedľajšej koľaji“. No v roku 1998, pri vláde Mikuláša Dzurindu, Slovensko zaznamenalo výraznú zmenu v orientácií Slovenska.

Slovensko v Európskej únií

Slovensko ratifikovalo Zmluvu o ústave pre Európu v parlamente 11. mája 2005 a behom jednania o novej reformnej zmluve patrilo medzi „priateľov ústavy“, ktorí presadzovali zachovanie pôvodného textu ústavy. Lisabonskú zmluvu parlament ratifikoval v roku 2008. Ako už isto viete, Slovensko je zástancom ďalšieho rozširovania Európskej únie, zvlášť v prípade západného Balkánu. Členstvo Turecka je však vnímané problematicky. Komisárom nominovaným zo Slovenska je Maroš Šefčovič, ktorý je viceprezidentom pre energetickú úniu, a v rokoch 2009 až 2014 zodpovedal za funkcionálne vzťahy a administratívu. Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov, ktorých úlohou je zastupovať zamestnávateľov, zamestnancov a záujmové skupiny. Konzultujú návrhy právnych predpisov a snažia sa uskutočniť možné zmeny v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Politický systém

Slovensko je parlamentnou demokraciou. Hlavou štátu je Andrej Kiska, premiérom Robert Fico. Prezident je volený na 5 rokov v priamych voľbách, zvolený môže byť maximálne 2 krát po sebe. Parlament je na Slovensku tvorený jednou komorou, čiže Národnou radou, ktorá má 150 poslancov volených na 4 roky, a to pomerným volebným systémom. Súdnu moc predstavuje Ústavný súd, pričom sudca je menovaný prezidentom Slovenskej republiky na 7 rokov.

Zdroj: europa.eu

Autorské právo: budastock / 123RF Reklamní fotografie

You may also like