Európska rada

by spravca

Vznik Európskej rady siaha až do 70. rokov. Podstatou Rady sú pravidelné schôdze najvyšších predstaviteľov členských krajín, ako sú hlavy štátu a predsedovia vlády. Jedná sa o stretnutia na najvyššej úrovni. Európska rada bola ustanovená spoločným prehlásením zástupcov členských štátov pri ich stretnutí v roku 1974, a to v Paríži. Prvé stretnutie Európskej rady sa konalo už v roku 1975 v Dubline. Stálou súčasťou inštitucionálnej štruktúry Európskeho spoločenstva sa Európska rada stala prijatím Jednotného európskeho aktu, v roku 1986.

Predseda Európskej rady

Predseda Európskej rady vedie jednania, spolupracuje s predsedom Komisie a na základe práce Rady pre obecné záležitosti zaisťuje prípravu jednaní Európskej rady, usiluje sa o súdržnosť vnútri Európskej rady a po každom zasadnutí Európskej rady predkladá správu Európskemu parlamentu. Európska rada zasadá dvakrát za polroka, zvoláva ju predseda. Predsedom je momentálne Donald Tusk, ktorý určuje politické smerovanie, a to od roku 2014. Taktiež zodpovedá za prípravu zasadnutí tejto inštitúcie, no okrem iného reprezentuje zahraničnú politiku Európskej únie navonok.

Funkcie Európskej rady

Európska rada je strategický orgán, ktorý zodpovedá za základné politické rozhodnutia, rieši závažné politické problémy a určuje smer vývoju európskej integrácie. Slúži ako fórum pre vrcholovú politickú diskusiu v krízových situáciách a často pomáha vyriešiť rôzne spory či komplikácie medzi členskými štátmi. Vyjadruje sa k vonkajším vzťahom Európskej únie, vyjadruje sa ku konkrétnym témam a problémom, no nemôže schvaľovať právne predpisy či právne normy. Spravidla prijíma politické rozhodnutia o prioritách budúceho vývoja, čo je aj jedna zo základných funkcií Európskej rady. Európska rada sídli v Bruseli a patrí medzi jednu z najdôležitejších inštitúcií Európskej únie!

Zdroj: europa.eu/

Autorské právo: palinchak / 123RF Reklamní fotografie