Najdôležitejšie krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie

by spravca

Ako už isto viete, práve Belgicko patrí medzi najhlavnejšie krajiny v oblasti členských štátov Európskej únie. Hlavné mesto Brusel má významné postavenie, keďže práve tu sa konajú pravidelné schôdze a parlamentné výbory celého europarlamentu. V Bruseli sídli Európska komisia a Rada Európskej únie, kde sa organizujú stretnutia členských štátov. Ďalším významným členským štátom je Dánsko, ktoré viac než z troch pätín leží na Judskom polostrove, je konštitučnou monarchiou a hlavným mestom je nádherný Kodaň. Čo sa týka počtu obyvateľov, Dánsko patrí medzi najmenšie krajiny, no vďaka svojej stabilite a výbornej ekonomike patrí medzi najbohatšie a najrozvinutejšie krajiny sveta. Lesnaté Fínsko je známe svojou krásnou prírodou, vďaka počtu obyvateľov patrí medzi stredne veľké krajiny a kvôli svojej rozlohe je piatou najväčšou krajinou Európy. Patrí medzi jedinú severskú krajinu, ktorá prijala menu Euro, hneď po jej zavedení.

Medzi ďalšie dôležité krajiny, ktoré sú taktiež svetové veľmoci, patria Francúzsko, TalianskoNemecko. Práve Nemecko je jeden z našich významných obchodných partnerov, a to nielen pre Slovensko, ale i pre mnohé ďalšie krajiny. HolandskoLuxembursko patria medzi zakladajúce štáty, pričom práve v Luxembursku sídli Európsky súdny dvor i Európska investičná banka, a to aj napriek tomu, že ide o veľmi malú krajinu. Patrí však medzi najbohatšie členské štáty Európske únie, čo je skutočne obdivuhodné! Dalo by sa povedať, že spomenuté krajiny patria medzi tie, ktoré majú najviac fungujúcu tržnú ekonomiku schopnú vysporiadať sa s konkurenciou, no okrem toho majú stabilné inštitúcie zaisťujúce demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Ide však o podmienky, ktoré musí splniť každý člen Európske únie! Je teda ťažké povedať, ktoré z krajín spĺňajú jednotlivé podmienky najlepšie, no zväčša sú to práve tie zakladajúce.

Zdroj: europskaunia.sk

Autorské právo: 3drenderings / 123RF Reklamní fotografie

You may also like