Nová Európska komisia

by spravca

Nová Európska komisia

Európsky parlament schválil (22.10.2014) novú Európsku komisiu. Hlasovali celkom 699 poslanci. O výsledku rozhodlo celkom 423 poslancov, 209 europoslancov bolo proti a 67 sa zdržalo hlasovania. Podľa tohto hlasovania bude post podpredsedu komisie zodpovedného za energetickú úniu zastávať Slovák Maroš Šefčovič.

Zmena bola nevyhnutná

Európska komisia v zastúpení jej predsedu sa vyjadrila, že situácia vo svete je stále nestabilná, týka sa to najmä Ukrajiny, Sýrie, Blízkeho východu a Afriky. Vyjadril sa tak počas svojho vyhlásenia na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu pred hlasovaním o kolégiu 27 komisárov.

Zvyšujúci sa pocit prisťahovalcov, ktorí kvôli zlej situácii v ich krajine prichádzajú na hranice Európy, si vyžaduje zabezpečenie vyššej miery bezpečnosti na hraniciach. Strach vyvoláva aj zvyšujúci sa pocit rozšírenia eboly.

Jean-Claude Juncker sa takisto vyjadril, že tieto problémy je potrebné riešiť, nie zakrývať. Je dôležité, aby Európa začala konať.

Chce to nových ľudí

Ako sa vyjadril nový šéf komisie, k zmenám došlo aj kvôli tomu, že občania nám prestanú dôverovať, extrémisti nás dobiehajú a konkurencia nás predbieha.

Európsky parlament potrebuje vdýchnuť nový život. Európu čakajú nové výzvy, a preto potrebuje určitú obnovu. „Veď Európa je ochranným štítom pre nás všetkých, ktorí nazývame tento nádherný kontinent svojím domovom.“

Európska únia (EÚ) je zoskupenie 28 demokratických členských štátov. Často je označovaná i ako medzinárodná organizácia. V roku 2013 sa do tohto spoločenstva pridalo aj Chorvátsko. Slovensko je členom od 1. mája 2004, a teda už krásnych 10 rokov.

Mottom Európskej únie je “jednota v rozmanitosti” a hymnou je Óda na radosť. Celkový počet obyvateľov únie sa pohybuje okolo 504 miliónov. Táto medzinárodná organizácia vznikla v roku 1993 na základe Zmluvy o Európskej únii, ktorá je známa aj ako Maastrichtská zmluva z roku 1992.

Zroj: aktuality.sk

Foto: dollarphotoclub.com

You may also like

Leave a Comment