a2687ec9-5c6e-4ea9-bf4f-7d984bdb17c2

Európska únia – štáty

Členské štáty Európskej únie majú spolu vyše 500 miliónov obyvateľov a celkovú rozlohu 4 382 217 km2. A tak môžeme Európsku úniu považovať za tretiu najväčšiu populáciu sveta. Symbolmi únie, spoločnými pre všetky členské štáty, sú: modrá vlajka so žltými hviezdami, hymna – Beethovenova Ód na radosť a heslo „Zjednotení v rozmanitosti“. Symbolom je aj spoločná mena – Euro, ktorú však prijali len niektorí členovia EÚ.

2014_004

Charakteristika štátov v EÚ

Toto sú členské štáty v európskej únii zoradené v abecednom poradí a ich stručná charakteristika z hľadiska EÚ:

 1. Je jedným zo zakladateľských štátov EÚ a členom je už od roku 1957. Belgickou menou je euro a je to štát Schengenského priestoru. Hlavným mestom je Brusel.
 2. Jeden z posledných členských štátov, ktorý do EÚ vstúpil v roku 2007. V Bulharsku je menou bulharský lev a nie je štátom Schengenského priestoru. Hlavné mesto je Sofia.
 3. Česko. Spolu so Slovenskom je členom EÚ od roku 2004. Českou menou je česká koruna a štát podpísal Schengenskú dohodu. Hlavné mesto je Praha.
 4. Chorvátsko. Najmladší člen EÚ, ktorý bol prijatý v júli roku 2013. V Chorvátsku sa zatiaľ platí kunou a nie je ani členom Schengenu. Hlavné mesto – Záhreb.
 5. V EÚ je od roku 2008. Cyprus je členom eurozóny, no nie je členom Schengenu. Hlavným mestom Cypru je Nikózia.
 6. Dánsko. V Dánsku, ktoré je členom Schengenského priestoru, sa platí dánskou korunou. Je členom EÚ už od roku 1973 a hlavným mestom krajiny je Kodaň.
 7. Estónsko. Pobaltská krajina s hlavným mestom Tallinn prijala menu euro a je tiež členom Schengenu. V únii je od roku 2004.
 8. Fínsko. Vo Fínsku sa platí eurom a je tiež členom Schengenu. Hlavným mestom sú Helsinky. Fínsko je v EÚ od roku 1995.
 9. Francúzsko. Taktiež zakladateľská krajina, a je teda členom EÚ už od roku 1957. Francúzsko je členom eurozóny i Schengenu. Hlavné mesto – Paríž.
 10. Grécko. Hlavným mesto Grécka sú Atény. Krajina je členom EÚ od roku 1981. Platí tu euro a tiež Schengenská dohoda.
 11. Je v EÚ ako jeden zo spoluzakladateľov od roku 1957. V krajine s hlavným mestom Amsterdam sa platí eurom a je tiež členom Schengenského priestoru.
 12. Írsko. Hlavným mestom Írska je Dublin. V Írsku sa platí eurom, no krajina nie je členom Schengenského priestoru. Do EÚ vstúpila v roku 1973.
 13. V EÚ od roku 2004. Hlavné mesto je Vilnius, platí sa litovským litasom a krajina je v Schengenskom priestore.
 14. Lotyšsko. Vstúpilo spolu s Litvou do EÚ v máji 2004. V Lotyšsku sa platí eurom a je tiež členom Schengenu. Hlavným mesto je Riga.
 15. Člen eurozóny a Schengenu je v EÚ od roku 1957 ako jeden zo spoluzakladateľov. Hlavným mestom krajiny je Luxemburg.
 16. Maďarsko. Náš južný sused vstúpil do EÚ taktiež v roku 2004. V Maďarsku je platnou menou forint a krajina je členom Schengenu. Hlavné mesto – Budapešť.
 17. Rozlohou najmenší štát únie je jej členom od roku 2004. Hlavným mestom je Valletta. V krajine platí euro a je tiež členom Schengenu.
 18. Ako spoluzakladateľ je v EÚ od roku 1957. Krajina je členom eurozóny od roku 1999 a je tiež členom Schengenu. Hlavné mesto je Berlín.
 19. Poľsko. Je členským štátom Európskej únie od roku 2004. Poľskou menou je zlotý a štát je členom Schengenského priestoru. Hlavné mesto je Varšava.
 20. Je členom Schengenu i eurozóny a v EÚ je od roku 1986. Hlavné mesto – Lisabon.
 21. Rakúsko. Hlavné mesto – Viedeň. Krajina je v únii od roku 1995. Platí tu euro a Rakúsko je členom Schengenského priestoru.
 22. Ako jeden z posledných štátov je členom v EÚ od roku 2007. Krajina s hlavným mestom Bukurešť nie je členom Schengenského priestoru a jej menou je lei.
 23. Vstúpilo do EÚ 1. mája 2004. Euro bolo na Slovensku prijaté 1.1. 2009. Slovensko je tiež členom Schengenského priestoru, a to od roku 2007. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Je sídlom prezidenta, vlády, parlamentu, ministerstiev, veľvyslanectiev, štátnych úradov, univerzít, ale i neziskových organizácií a občianskych združení ako Únia materských centier, Únia nevidiacich a slabozrakých (únia nevidiacich), Únia žien Slovenska… a mnohých ďalších. Tieto únie realizujú rôzne projekty práve s finančnou podporou EÚ.
 24. Je členom únie od roku 2004, je tiež členom eurozóny i Schengenu. Hlavným mestom je Ľubľana.
 25. Španielsko. V Španielsku, ktoré je členom EÚ od roku 1986, platí euro. Krajina s hlavným mestom Madrid je tiež členom Schengenu.
 26. Spojené kráľovstvo. Do EÚ vstúpilo v roku 1973. V krajine s hlavným mestom Londýn sa platí britskou librou. Je členom Schengenu.
 27. Švédsko. Euro zatiaľ neprijalo a platnou menou je tu švédska koruna. Krajina je členom Schengenského priestoru. Do EÚ vstúpila v roku 1995. Hlavné mesto – Štokholm.
 28. Spoluzakladateľská krajina je v EÚ od roku 1957. Platí tu euro a je tiež členom Schengenu. Hlavné mesto je Rím.

 

 FOTO: Kumbabali + IckeT + massimo_g / Dollar Photo Club

Paragraph EU Sterne

Európska únia – história

Ako vznikla Európska únia, ktorej členom je od 1. mája 2004 i Slovensko? Z nasledujúcich riadkov sa dozviete, aké boli základné a prelomové momenty v histórii Európskej únie a čo predchádzalo jej vzniku.

Pred vznikom Európskej únie

Vzniku Európskej únie predchádzala myšlienka. Išlo o myšlienku zjednotenej Európy, jej hospodársku, ekonomickú, či politickú spoluprácu, no najmä myšlienku zachovania mierového stavu po druhej svetovej vojne. Autorom týchto myšlienok bol Robert Schuman, francúzsky politik a tvorca Schumanovho plánu. Podľa tohto plánu mali európske krajiny hospodársky spolupracovať a tak zabrániť vzniku ďalšej vojny. A práve Schumanov plán prispel k vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1950, ktoré pokladáme za predchodcu súčasnej únie. Členmi ESUO sa stali Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko.

Dôležité momenty z histórie Európskej únie

Europska unia historia priniesla množstvo dôležitých momentov. No k tým, ktoré mali významný vplyv na podobu únie a dnešnej Európy, patria tieto:

 • Rok 1957. Boli podpísané Rímske zmluvy, na základe ktorých vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu /EHS, Euroatom/. Cieľom EHS bola colná únia, ktorá by znamenala spoločné clo, spoločný trh a voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu v rámci členských štátov.
 • Rok 1967. Vzniklo Európske spoločenstvo, ktoré znamenalo čoraz silnejšie hospodárske a politické putá členských krajín.
 • Rok 1974. V tomto roku oficiálne vznikla európska rada.
 • Rok 1979. Prvý krát sú volení členovia Európskeho parlamentu občanmi EÚ v priamych voľbách.
 • Rok 1987. Do platnosti vstúpil Jednotný európsky akt, ktorý upravoval a dopĺňal Rímske zmluvy. Hovorí najmä o realizácii vnútorného trhu najneskôr do roku 1992.
 • Rok 1992. Podpísaná Maastrichtská zmluva alebo Zmluva o Európskej únii znamená tiež najrozsiahlejšiu reformu Rímskych zmlúv. Okrem hospodárskej a politickej spolupráce zahŕňa aj spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Europska unia vznik teda oficiálne datuje na rok 1992.
 • Rok 1995. V Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Francúzsku, Portugalsku a Španielsku prvýkrát podpísaná Schengenská dohoda o voľnom pohybe osôb.
 • Rok 1997. Podpísaná Amsterdamská zmluva, významné reformy inštitúcií EÚ.
 • Rok 2002. Spoločná menová únia, zavedenie eurobankoviek a euromincí.
 • Rok 2004. 25 členských krajín podpísalo Zmluvu o ústave pre Európu.
 • Rok 2007. Podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá upravuje predchádzajúce zmluvy o EÚ. Vstúpila do platnosti v roku 2009 po ratifikácii všetkými členskými krajinami.

História Európskej únie bola skutočne bohatá a inšpiratívna. Obdobu EÚ nájdeme napríklad v Afrike, kde inšpirovaná práve Európskou úniou vznikla Africká únia fungujúca na podobných princípoch a združujúca 54 štátov.

Wegweiser Europäischer Gerichtshof (EuGH)

Európska únia – členovia

Na začiatku vzniku Európskej únie bola myšlienka mieru, jednoty a spolupráce. Za touto myšlienkou jednotnej Európy stál najmä francúzsky politik Robert Schuman a aj tieto jeho snahy viedli k vzniku Európskej únie v roku 1957. Zakladajúcimi členmi boli Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko. Dnes má Európska únia, do ktorej od 1.mája 2004 patrí aj Slovensko, spolu 28 členov. Ktoré štáty k nej patria a kedy vstúpili do Európskej únie?

Ako sa rozrastala Európska únia

Ako už bolo uvedené, podoba Európskej únie nebola vždy taká, ako dnes. Na začiatku stálo 6 štátov a europska unia staty ďalej prijímala do členstva postupne. Takto pribúdali jej členovia:

 • Rok 1957. Znamenal založenie Európskej únie a jej prvými členmi sa stali Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko.
 • Rok 1973. Členmi únie sa stali Dánsko, Írsko a Veľká Británia.
 • Rok 1981. Ďalším členom Európskej únie sa ako jediná stala krajina Grécko. Bola symbolickým desiatym členom.
 • Rok 1986. Europska unia sa rozrástla o Pyrenejský polostrov, konkrétne o Španielsko a Portugalsko.
 • Rok 1995. Tento rok bol rokom vstupu do Európskej únie pre severské štáty Fínsko a Švédsko a zároveň pre našich západných susedov – Rakúsko.
 • Rok 2004. Nasledovala takmer desaťročná pauza od posledného prijatia členov do EÚ, no oplatilo sa čakať. Od tohto dátumu totiž aj Slovensko v europskej unii má svoje stále miesto. Okrem našej krajiny sa za štáty europskej únie od roku 2004 označujú aj Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Estónsko, Česko a Cyprus. To znamená, že v roku 2004 sa Európska únia rozšírila až o desať štátov, čo znamenalo jej najväčšie rozšírenie vôbec.
 • Rok 2007. Do EÚ bolo prijaté Rumunsko a Bulharsko.
 • Rok 2013. Posledné rozširovanie Európskej únie sa uskutočnilo v júli roku 2013, kedy Chorvatsko europska unia prijala za svojho zatiaľ posledného člena.

Pod pojmom Európska únia členovia si teda v súčasnosti predstavíme týchto 28 štátov v abecednom poradí: Belgicko, Bulharsko, Cyprus,  Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Veľká Británia), Španielsko, Švédsko a Taliansko.

 

FOTO: underworld / Dollar Photo Club

 

 

 

 

unia.sk

Nová Európska komisia

Nová Európska komisia

Európsky parlament schválil (22.10.2014) novú Európsku komisiu. Hlasovali celkom 699 poslanci. O výsledku rozhodlo celkom 423 poslancov, 209 europoslancov bolo proti a 67 sa zdržalo hlasovania. Podľa tohto hlasovania bude post podpredsedu komisie zodpovedného za energetickú úniu zastávať Slovák Maroš Šefčovič.

Zmena bola nevyhnutná

Európska komisia v zastúpení jej predsedu sa vyjadrila, že situácia vo svete je stále nestabilná, týka sa to najmä Ukrajiny, Sýrie, Blízkeho východu a Afriky. Vyjadril sa tak počas svojho vyhlásenia na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu pred hlasovaním o kolégiu 27 komisárov.

Zvyšujúci sa pocit prisťahovalcov, ktorí kvôli zlej situácii v ich krajine prichádzajú na hranice Európy, si vyžaduje zabezpečenie vyššej miery bezpečnosti na hraniciach. Strach vyvoláva aj zvyšujúci sa pocit rozšírenia eboly.

Jean-Claude Juncker sa takisto vyjadril, že tieto problémy je potrebné riešiť, nie zakrývať. Je dôležité, aby Európa začala konať.

Chce to nových ľudí

Ako sa vyjadril nový šéf komisie, k zmenám došlo aj kvôli tomu, že občania nám prestanú dôverovať, extrémisti nás dobiehajú a konkurencia nás predbieha.

Európsky parlament potrebuje vdýchnuť nový život. Európu čakajú nové výzvy, a preto potrebuje určitú obnovu. „Veď Európa je ochranným štítom pre nás všetkých, ktorí nazývame tento nádherný kontinent svojím domovom.“

Európska únia (EÚ) je zoskupenie 28 demokratických členských štátov. Často je označovaná i ako medzinárodná organizácia. V roku 2013 sa do tohto spoločenstva pridalo aj Chorvátsko. Slovensko je členom od 1. mája 2004, a teda už krásnych 10 rokov.

Mottom Európskej únie je “jednota v rozmanitosti” a hymnou je Óda na radosť. Celkový počet obyvateľov únie sa pohybuje okolo 504 miliónov. Táto medzinárodná organizácia vznikla v roku 1993 na základe Zmluvy o Európskej únii, ktorá je známa aj ako Maastrichtská zmluva z roku 1992.

Zroj: aktuality.sk

Foto: dollarphotoclub.com